เรียนเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลียนความรู้ในหัวข้อเรื่องครูคือผู้ให้อ.สันติ (อาลี) เสือสมิง ครูใหญ่ โรงเรียน มัจลิซุดดีนี

วันที่ 24 ต.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 632

เรียนเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลียนความรู้

ในหัวข้อเรื่องครูคือผู้ให้

โดยอ.สันติ (อาลี) เสือสมิง ครูใหญ่ โรงเรียน มัจลิซุดดีนี ประธานอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พี่น้องท่านใดสนใจ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนมุสลิมการกุศล ซึ่งปี้นี้มีจำนวนจำกัด ในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (10 ท่าน) สามารถติดต่อสำรองบัตรโต๊ะจีนได้ที่ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หรือ บรรดาคณะครูของท่าอิฐศึกษาได้ทุกท่าน หรือที่เบอร์ติดต่อ 02-9611467